måndag 7 november 2011

30 days of books

Day 17 – Favourite quote from your favourite book
Urk, hur gör vi nu då, jag lägger ju aldrig citat på minnet. Hur i hela helsike ska jag lösa detta? Låt se, jag tycker att scenen när Katniss sjunger för Rue i Hungerspelen är väldigt fin, men jag tänker inte citera allt det här på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar